Петра Байр

Председатель Комитета по равенству и недискриминации (Австрия)